Torrent de Ribatallada

Nom que li prové del lloc del naixement, on hi ha abundància de ribes tallades i alteroses. Neix a sota de la masia de Ribatallada, en ajuntar-se el torrent Guinard o torrent Gran de Can Font i el torrent de Gotelles. Passa força enfonsat per terres de l'església de Sant Julià d'Altura i de la masia de Can Deu i desguassa al riu Ripoll, del qual n'és afluent per la dreta. L’últim tram del torrent fa de frontera dels termes municipals de Castellar del Vallès i Sabadell.

Juntament amb el torrent de Colobrers, el torrent de Ribatallada és un dels indrets més rics i més ben conservats de tot el rodal de Sabadell. La vegetació variada, exuberant i poc degradada de Ribatallada és un tresor extraordinari que hauríem de fer els possibles per llegar-lo intacte a les generacions futures. Hi trobem bosc d’alzinar, combinat amb roures, i arbres de ribera com ara pollancres, àlbers, avellaners i salzes, sobretot al vessant obac. Al vessant solell, ben contrastat, hi predomina la pineda. Al tram final també hi ha plàtans plantats. A més, la típica vegetació de bardissa mediterrània hi té una espectacular preponderància, amb esbarzers, heures, roldor, arítjol, gavarreres, arç blanc, vidalba, aranyoners... Aquestes espècies troben a Ribatallada la humitat i la llum necessàries per configurar una vegetació molt espessa de plantes enfiladisses i punxents.

L’aigua de Ribatallada ha estat molt apreciada pels sabadellencs durant una colla anys. Això es deu al fet que al segle XIX es va construir una xarxa de mines subterrànies i un pantà aprofitant l’abundància d’aigua de l’aqüífer que hi ha al subsòl del torrent. D’aquesta manera es podia subministrar aigua a la ciutat. Actualment la Companyia d’Aigües de Sabadell continua sent propietària de tot aquest conjunt patrimonial de conduccions que, amb l’arribada d’aigua del Llobregat, va deixar d’estar connectat a la xarxa de consum domèstic.

Localització
 • Torrent de Ribatallada (2021)
  Autor: F Macià
 • Les característiques ribes tallades argiloses (2021)
  Autor: F Macià
 • Masia de Ribatallada que dóna nom al torrent (2021)
  Autor: F Macià
 • Frondós bosquet d'avellaners al torrent de Ribatallada (2021)
  Autor: F Macià
 • Torrent de Ribatallada, amb els característics marges d'argila (ribes talladaes) i la urbanització de Ca n'Avellaneda al fons (2016)
  Autor: F Macià
"Can Deu i Torrent de Ribatallada. Rodal de Sabadell". Vídeo de Lluís Fernàndez (30 de novembre del 2021)
Comparteix: