Embassament de Ribatallada

Es troba a sota mateix del penyal on hi ha la masia de Ribatallada. Es pot dir que, en part, era o és l'últim tram del torrent de Gotelles just abans de confluir amb el torrent Guinard, o de Can Font, i de formar el torrent de Ribatallada.

L'any 1879, la Societat de Propietaris de la Mina d'Aigües de Sabadell comprà les propietats de Ribatallada i el 1895 hi construí una presa, que s'alimentava amb la mina de Ribatallada. Sis anys més tard es va obrir una nova mina, ara al torrent de Gotelles, a fi de portar més aigua a l'embassament (vegeu Torrent de Gotelles). Des de la presa l'aigua rodava a través d'una mina fins a les terres de Can Llong, la Mare de les Aigües, i d'allí fins als clarificadors de la cantonada dels carrers de Vilarrúbies, Sant Miquel i Taulí des d'on es distribuïda a Sabadell. L'aigua de Ribatallada arribà a tenir molt de prestigi per la seva qualitat.

L'actual Companyia d'Aigües de Sabadell va comprar l'any 1956 totes aquestes instal·lacions i terrenys (la masia de Ribatallada inclosa). Les riuades de l'any 1962 esquerdaren part de l'embassament i des d'aleshores va deixar d'utilitzar-se. Va tenir, doncs, només 67 anys de vida. Les aigües de Ribatallada s’havien aprofitat fins força més ençà, als anys noranta. Passen per sota de l'antic embassament i a través de la mateixa mina arribaven fins als dipòsits de Ca n'Oriac.

Al peu del camí, adossada a la vorera frontal de la presa, pot observar-se una petita làpida que diu: “Construido en 1895 - Cabida 10.000 mtrs. cbs”.

Localització
 • L'embassament de Ribatallada, actualment ple d'arbres i vegetgació, encara aplega aigua en època de pluges (2021)
  Autor: F Macià
 • La làpida diu: "Construido en 1895 - Cabida 10.000 mtrs. cbs" (2021)
  Autor: F Macià
 • L'embassament l'any 1962, poc abans que les riuades el destruïssin
  Autor: Arxiu Fotogràfic de la UES (Joan Canudas)
 • Embassament de Ribatallada l'any 1926
  Autor: Arxiu Fotogràfic de la UES
"La Moreria". Vídeo de Lluís Fernàndez (10 juliol 2022)
Comparteix: