Can Deu

Masia situada al nord del terme de Sabadell. Pertany a l'antiga parròquia de Sant Julià d'Altura, del terme de Terrassa, que no va ser agregada a Sabadell fins al 1904.

És coneguda amb aquest nom, com a mínim, d'ençà de l'any 1637. Abans se la coneixia per Can Sallent. Creiem que el seu origen pot remuntar-se a l'època medieval, ja que es disposa de testimonis escrits dels anys 1199 i 1212 en els quals apareixen personatges amb el nom de Sallent al terme parroquial de Sant Julià d'Altura. Lligat a la pairalia hi trobem el molí d'en Sallent, que més tard es dirà Deu, que era a tocar de l’actual molí d’en Galí.

Aquesta heretat havia estat propietat d'una notable família sabadellenca, els Amat de Palou, fill il·lustre de la qual va ser Fèlix Amat de Palou, arquebisbe. Descendents d'aquesta família foren també els Mornau, que donaren el nom al molí d’en Mornau, el de les finestres, veí del d'en Galí, en terres també de Can Deu.

El casal, orientat a migdia, respon a una de les formes típiques de masia vallesana, amb teulada a dues vessants i porta adovellada. Té baixos, pis i golfes amb tres cossos cada planta. A la part del darrere hi ha adossat, a manera d'ampliació, un cos modern que li dóna més profunditat.

L’any 1964 va ser adquirida per la Caixa d’Estalvis de Sabadell i 3 anys més tard va ser molt modificada amb elements d’altres masies. No podem fer cas, per exemple, de les inscripcions de les pedres de les finestres perquè no són originàries, sinó que procedeixen del Solà de Sant Esteve, masia de Santa Maria d’Oló.

Actualment hi ha ubicat el Museu de la Vida al Camp, de la Fundació 1859 Caixa de Sabadell. Es pot visitar el matí dels diumenges i festius. El pis és moblat. En una cambra hi ha muntades diverses pertinences de la família Amat de Palou, de la qual es conserva la dovella central, amb l’escut esculpit, de l’antiga casa pairal que tenia aquesta família a la plaça Major de Sabadell. S’exhibeix en una de les sales del museu.

Localització
 • La masia de Can Deu, seu del Museu de la Vida al Camp (2016)
  Autor: F Macià
 • L'any 1964 va ser adquirida per la Caixa d'Estalvis de Sabadell (2016)
  Autor: F Macià
 • Davant l'era de la masia hi ha una bassa i un molí de vent
  Autor: F Macià
 • A la masia de Can Deu l'Espai Natura de la Fundació Caixa de Sabadell hi organitza sovint activitats (2016)
  Autor: F Macià
 • Era de Can Deu (2012)
  Autor: Ricard Buxó
 • Masia de Can Deu (2012)
  Autor: Ricard Buxó
 • Masia de Can Deu vers l'any 1957, aproximadament
  Autor: Arxiu Fotogràfic de la UES (Maurici Simon)
"Can Deu i Torrent de Ribatallada. Rodal de Sabadell". Vídeo de Lluís Fernàndez (30 de novembre del 2021)
Comparteix: