Ca n'Ustrell

Masia situada gairebé davant per davant de l’església de Sant Julià d’Altura. Correspon al terme municipal de Sabadell d’ençà de 1904. Abans havia format part del de Sant Pere de Terrassa part Forana, i encara abans, del terme del castell de Terrassa. Veïna de Ca n’Ustrell pel nord hi ha la masia de Ca n’Argelaguet i per l’oest Can Bonvilar. Sense cap mena de dubte és la millor masia de Sabadell en tots els aspectes.

Ca n’Ustrell inclou tres edificis separats. El de més al nord és la masoveria i el del mig, la casa pairal. També hi ha, al nord i al nord-oest, dos coberts més de grans proporcions i un altre de més modest.

La casa pairal o masia pròpiament dita és al centre, de planta rectangular, amb façana a migdia, i consta de planta baixa, pis i teulada a dues vessants. El portal és adovellat. La finestra del damunt del portal és del tipus conopial, d’estil gòtic tardà. L’element més interessant és una torre gòtica de planta quadrada, amb teulada a quatre vessants i adossada a l’est de la façana, a poca distància del portal. La seva superfície és d’uns 43 m2 i fa 14,9 m d’alçada. Té elements de defensa com ara diverses espitlleres i un matacà.

Soler i Palet, historiador terrassenc, parla d’unes troballes d’època romana davant de Ca n’Ustrell quan es va obrir la carretera de Matadepera. Per cert que, en inaugurar-se aquesta carretera, “el tiverio que se ha echo oy a Can Ustrell a cido averiguado a la suma de 750 ptas (60 a 65 personas). El gasto sobresaliente.” (Joan Comasòlivas, “Dietari de Francesc Gorina, pagès de Matadepera, 1841-1904”). A la serra que separa les masies de Ca n’Ustrell i Can Bonvilar també s’hi van localitzar ruïnes d’un gran casal d’època romana. I també era en terres de la masia la famosa font Rossella, les aigües de la qual l’any 1367 van ser cedides a Sabadell pel rei Pere III. Tanmateix, encara avui no se sap ben bé on era.

Hi ha la hipòtesi que Ca n’Ustrell fos antigament el Mas Hospital.

Localització
 • Ca n'Ustrell, la millor masia de Sabadell en tots els aspectes (2021)
  Autor: Ernest Pujol
 • Façana de ponent de Ca n'Ustrell (2021)
  Autor: F Macià
 • La torre gòtica de Ca n'Ustrell fa 15 m d'alçada (2021)
  Autor: Ernest Pujol
 • Fins al 1904 Ca n'Ustrell formava part del terme de Sant Pere de Terrassa (2021)
  Autor: Ernest Pujol
 • Façana de Ca n'Ustrell (1989)
  Autor: Lluís Fernàndez
Comparteix: