Pollancre Gros de Can Ponsic

Pollancre (Populus nigra), espècie característica del bosc de ribera. Aquest exemplar, catalogat com a arbre d'interès local per l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, es troba al tram del torrent de la Batzuca del sud de Can Ponsic, tram que es conserva en bon estat.

Localització
  • Pollancre gros de Can Ponsic (Sant Quirze del Vallès) (2021)
    Autor: Miquel Regué
Comparteix: