Molí d'en Galí

L'actual molí d'en Galí és al capdavall del torrent o Sot Fondo de Can Deu, gairebé a la confluència d'aquest amb el riu Ripoll, a poca distància, riu amunt, del molí d’en Mornau. Pertany al municipi de Sabadell d'ençà de l'any 1904; abans era del de Sant Pere de Terrassa, de la parròquia de Sant Julià d'Altura. Durant segles va formar part de la propietat de Can Deu (antigament Can Sallent), igual que el molí d’en Mornau. És per això que el trobem documentat també amb els noms de molí d’en Sallent i molí d'en Deu.

Els únics vestigis del molí vell corresponen a la bassa i són entre la fàbrica i el riu on hi ha el gran dipòsit circular. La sèquia que l'alimenta pren l'aigua a Castellar, passa per sota de l'aiguabarreig del torrent de Ribatallada amb el Ripoll, just per sobre de la font dels Plàtans, segueix per sobre de tota l'horta de la Verneda de Can Deu i, a través d'una galeria, passa el gran morral que hi ha al nord del molí.

Un document d'època medieval, concretament de l'any 1091, cita un molí al terme de Sant Julià d'Altura al lloc, anomenat "Molins Comtals". Bé podria ser aquest. El primer document que ens el cita d'una manera precisa és de l'any 1558: "molí den Cellent". L'any 1638 ja s'havien emparentat els Deu amb els Cellent, però el nom, sobretot del molí, perdurarà encara força anys més, sovint especificant els dos noms alhora. El 1773 “Ignasi i Francesc Galí, fabricants de panyos de la vila de Terrassa, pretenen fabricar i construir de peu un molí bataner de tres o quatre batans molt immediat al molí fariner anomenat den Cellent qual molí se troba construït y edificat en la heretat dita lo mas Deu y Sallent”. Amb els Galí apareix la indústria tèxtil que persisteix fins a l'actualitat.

L'any 1946 va passar de Successor de Valentí Gorina a Salvó i Cia, fins al 1970. A partir d’aquest any s'hi va instal·lar una nova indústria de tints i acabats anomenada RETINTEL, SA, fins a l'any 2009, que amb la crisi del tèxtil varen plegar i va passar a mans del Banc de Sabadell, fins avui. Sense cap activitat, aquests últims anys ha estat víctima d'actes vandàlics i avui (2021) està en un estat deplorable.

Localització
  • Molí d'en Galí (2007)
    Autor: F Macià
  • Molí d'en Galí, amagat prop del molí d'en Mornau (2019)
    Autor: Lluís Fernàndez
  • Molí d'en Galí (2021)
    Autor: Lluís Fernàndez
Comparteix: