La Clota

Rep aquest nom la part de territori que va des de sota de la muralla nord del que havia estat la masia de Can Puiggener fins a la ribera del riu Ripoll. Era un terreny enclotat limitat a tramuntana pel camí que va al molí de l'Amat i que formava un semicercle, una clotada.

El nom de Clota, aplicat en aquest indret, apareix ja en documents de l’any 1516 i s’ha conservat fins avui. Aquests darrers anys hem vist escrit, a la premsa local, Clota Alta, Clota Baixa i les Clotes, topònims totalment inventats, fruit del desconeixement o de l’error. Pensem que un cop estigui urbanitzat l’indret podrem continuar usant el topònim de sempre, la Clota, i que del rengle de cases que hi ha a la part alta de la Clota n’haurem de dir Raval de la Clota, seguint el mateix criteri que s’utilitza per anomenar el Raval d’Amàlia (a les escales que pugen a la Salut) o el Raval d’en Bastida (cases de sota el pont de la Salut).

Localització
 • La Clota de Can Puiggener (2011)
  Autor: F Macià
 • Parc de la Clota (2019)
  Autor: F Macià
 • Parc de la Clota (2019)
  Autor: F Macià
 • Parc de la Clota, des del riu Ripoll (2018)
  Autor: F Macià
Comparteix: