Forn d'obra de Can Vilar

Forn pre-industrial, del segle XIX-XX, situat al sot de Balasc, al marge esquerre del camí que va de l’ermita de Togores a Can Moragues, prop del camp gran de Can Moragues.

Conserva visible la part de la cambra de cocció a cel obert, com també el punt on hi havia la graella on es dipositaven els materials per coure i les restes de la fogaina. Les obertures que s’observen són posteriors. La part superior del forn, que cobriria la cambra de cocció, ha desaparegut pel seu caràcter efímer. 

S’utilitzava per a fabricar material de construcció (maons, rajoles, teules, etc.) per a les masies properes.

Per a elaborar les peces en cru es feia servir l’argila d’aquest mateix entorn i l’aigua que circulava pel sot. Per a la combustió s’aprofitava la llenya del bosc.

Localització
  • Forn d'obra de Can Vilar, prop del gran camp de Can Moragues (2019)
    Autor: F Macià
Comparteix: