Font de Can Casamada

Aquesta font, situada a sota de la masia que li dóna el nom, és una de les més estimades del terme de Castellar del Vallès. Amb les seves aigües alimenta el riu Tort, poc més avall del lloc on neix. És envoltada de bells exemplars de roures, alzines i pins.

És a l’extrem d’una mena de rasa ampla que penetra al talús, amb bancs d’obra a cada costat. El brollador sobresurt de la paret frontal, en la qual hi ha unes majòliques amb versos i un Sant Jordi, mostra de l’estima que els parroquians en tenen. A Castellar tothom sap que “no hi ha font tan ombrejada com la de Can Casamada”.

Localització
Comparteix: