Turó d'Arraona

Damunt d’aquest esperó del terreny que es dreça entre el riu Ripoll i el riu Tort hi havia el castell d’Arraona, que va ser un dels elements fundacionals del que ara és el municipi de Sabadell. L’edificació devia ser senzilla i ha deixat molt poques restes arqueològiques.

El castell apareix documentat per primera vegada l’any 1049, tot i que el terme d’Arraone s’esmenta ja a mitjan segle X. Era l’enclavament dels poders feudals delegats del comte de Barcelona en aquesta zona del Vallès. Els senyors d’Arraona tenien el domini sobre terres, béns i persones i van ser els promotors del mercat de Sabadell, que va esdevenir el nucli originari de la ciutat actual. A partir del segle XIV, el castell va formar part del patrimoni reial i progressivament va anar perdent importància davant la creixent vila de Sabadell. Al segle XVIII ja estava derruït i gairebé oblidat del tot.

Localització
  • El turó d'Arraona des del molí d'en Torrella, durant l'enderroc del vapor Buxó (2006)
    Autor: F Macià
  • El turó d'Arraona, enmig del riu Ripoll i el riu Tort (2005)
    Autor: F Macià
  • Turó d'Arraona, vist des del camí d'accés a Cal Castelló (2013)
    Autor: F Macià
Comparteix: