Mina de Can Fadó

Està situada a sota la masia de Can Fadó Vell i a poca distància de Can Fadó Nou, aigües avall de la riera de Canyameres. La mina aboca directament l’aigua a una bassa que s’utilitza per a regar l’horta d’aquell indret. No és, per tant, una font pròpiament dita. En una relació de fonts i mines de l’any 1941 apareix com a Mina de Sant Fadó amb un cabal de 100, 80 i 60 plomes permanents d’aigua.

Com a la majoria de les fonts del nostre rodal, al lloc on es troba hi ha alguns plàtans corpulents que ombregen l’entorn. És més que probable que en èpoques més reculades la bassa servís, també, com a safareig de la masia.

Localització
 • Mina de Can Fadó, que emplena la bassa i safareig (2019)
  Autor: F Macià
 • Mina de Can Fadó (2020)
  Autor: Lluís Fernànez
 • Mina de Can Fadó (2001)
  Autor: Arxiu Fotogràfic de la UES (Lluis Fernàndez)
 • Mina de Can Fadó (1988)
  Autor: Arxiu Fotogràfic de la UES (Lluís Fernàndez)
Comparteix: