Horta de Can Bages

L’entrada a l’horta de Can Bages és gairebé davant per davant del molí d’en Galí, però al marge esquerre del riu Ripoll. Aquesta horta forma una llenca de terra allargassada d’uns 17.000 m2, i per accedir-hi cal travessar el gual o pas de Can Bages. És una de les hortes de Sabadell de propietat municipal, de la qual ens diuen que “disposa de dos espais d’esbarjo i de dues zones d’aparcaments. Compta amb servei de lavabos, una caseta d’eines individual per a cada parcel·la i dos dipòsits d’aigua que, per mitjà d’un sistema automatitzat, garanteixen el subministrament a totes les parcel·les d’horta”.

Rep el nom per la masia de Can Bages, situada ja en terme de Castellar, al nord del capdamunt de l’horta, com podeu comprovar al mapa.

Localització
  • Horta municipal de Can Bages (2021)
    Autor: Lluís Fernàndez
  • Horta de Can Bages (2021)
    Autor: Lluís Fernàndez
Comparteix: