Font de la Tosca

El paisatge del torrent de Colobrers ha anat canviant molt al llarg des anys, entre altres raons per la força erosiva de les torrentades, i també per la capacitat de creixement de les formacions de pedra tosca, que aquí hi tenen un gran exponent, no debades el torrent també és anomenat torrent de la Tosca.

La que fins a finals del segle XX era coneguda com a font de la Tosca, avui dia ha desaparegut. Arran d'aquest fet, l'Ajuntament de Sabadell va senyalitzar amb el nom de font de la Tosca, el que en realitat és la mina de Can Garriga, l'aigua de la qual és conduïda després per un rec fins que mitjançant un aqüeducte travessa el torrent de Colobrers i porta l'aigua a l'horta de Can Garriga, l'horta d'en Feu i fins a l'horta del Prat Vell.

Localització
 • Font de la Tosca, al torrent de Colobrers (2007)
  Autor: F Macià
 • La veritable font de la Tosca (2007)
  Autor: F Macià
 • L'actual font de la Tosca, que en realitat és la mina que porta l'aigua a Can Garriga (2007)
  Autor: F Macià
 • L'actual font de la Tosca (2007)
  Autor: F Macià
 • L'actual font de la Tosca (2007)
  Autor: F Macià
 • Els Degotalls de la Tosca. La pedra tosca es forma per precipitació del carbonat càlcic de l'aigua que degota en les molses, hepàtiques i falzies (2006)
  Autor: F Macià
 • La veritable font de la Tosca (2003), avui desapareguda
  Autor: Arxiu Fotogràfic de la UES (Lluís Fernàndez)
Comparteix: