Font de Can Corbera

És situada a sota de la masia de Can Corbera, al llit del torrent de Can Corbera. Va ser construïda el 1888 i era un lloc típic de costellades i excursions. Els aiguats de 1962 la varen malmetre. L’any 2010 es va reconstruir amb materials iguals als que tenia en origen per part de l’Ajuntament de Sant Quirze, la Companyia d’Aigües de les Fonts i l’Associació de Defensa Forestal (ADF), amb l’acord de la família Margenat, propietària de la finca.

Localització
  • Font de Can Corbera, de Sant Quirze del Vallès (2021)
    Autor: Lluís Fernàndez
  • Font de Can Corbera, de Sant Quirze del Vallès (2021)
    Autor: Lluís Fernàndez
  • 1888: any de construcció de la Font de Can Corbera, de Sant Quirze del Vallès (2021)
    Autor: Lluís Fernàndez
Comparteix: