Riera de Can Corbera

Neix a la serra de Galliners, al terme de Terrassa, entra després al de Sant Quirze del Vallès, passa per dins la finca de Can Corbera, que li dóna el nom, i desemboca a la riera de Rubí, tributària del riu Llobregat.

Localització
  • Torrent de Can Corbera, a l'indret on hi ha la font que li dóna nom (Sant Qurize del Vallès) (2021)
    Autor: Lluís Fernàndez
Comparteix: