Font de Can Català

Font situada al capdamunt dels vivers de Can Català i a uns 200 metres de les ruïnes de Can Català Nou. L’aigua, que brolla amb un doll força generós, va a parar a l’antic safareig de la masia, al capdavall del qual hi ha una caseta on encara es conserva el sistema per bombar l’aigua que feien servir els vivers que els Barata tenien en aquesta propietat.

Localització
  • Font de Can Català (1989)
    Autor: Lluís Fernàndez
  • Font de Can Català (2015)
    Autor: Norbert Vila
Comparteix: