EDAR Castellar del Vallès

L’estació depuradora d’aigües residuals de Castellar del Vallès, construïda l’any 1995, juntament amb la seva xarxa de col·lectors, dóna servei al municipi de Castellar del Vallès, amb Sant Feliu del Racó i els polígons i urbanitzacions de Can Carner, el Pla de la Bruguera, Airesol, El Balcó de Sant Llorenç, Can Font i Ca n’Avellaneda, els Fruiters i la Virreina.

La depuradora va ser dissenyada per tractar un cabal de 8.000 m3/dia (76.667 habitants equivalents). El procés de tractament emprat a la depuradora de Castellar del Vallès és de tipus biològic, amb eliminació de nitrogen i amb tractament de fangs per deshidratació mitjançant centrífugues. Les aigües són sotmeses a un procés de pretractament (dessorrador i desgreixador) amb decantació primària abans de passar als dos reactors biològics i abocades al riu Ripoll. Els fangs en excés produïts a la planta poden passar per un procés de digestió aeròbia com a pas previ a l’espessidor. Una vegada concentrats aquests fangs es deshidraten mitjançant centrífugues.

Localització
  • Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de Castellar del Vallès (2021)
    Autor: F Macià
Comparteix: