Ca n'Avellaneda

Masia del municipi de Castellar del Vallès i del terme parroquial de Sant Julià d’Altura.

És una masia força antiga. N’hem trobat documentació escrita de l’any 1412. Els Avellaneda en alguns moments foren gent influent a Castellar. Això ens ho fa creure el fet que l’any 1694 apareix a la documentació Vicenç Avellaneda com a batlle.

De l’edifici de la masia també en sabem ben poca cosa. En el reial cadastre de Castellar de l’any 1716 hi llegim: “Una Casa situada en lo dit Terme, pròpia de Vicens Vallaneda, consisteix sa capacitat baix lo primer sostre en cuatre apossentos, y en lo segon sostre en cinch apossentos (...) habitada per son Amo (...) confronta a Llevant, Tremontana, Migdia y Ponent ab terras de la mateixa Casa”. La superfície de la masia era de 50,16 ha, una de les més petites del terme parroquial.

L’edifici actual té una torre amb punxa molt vistent, amb elements modernistes, la qual cosa fa suposar que va ser refeta o reformada a primers del segle XX. Constitueix avui el centre del complex esportiu de la Penya Arlequinada i restaurant.

Localització
  • Ca n'Avellaneda, al mig de la urbanització del mateix nom
    Autor: Lluís Fernàndez
  • Ca n'Avellaneda, seu de la Penya Arlequinada i Penya Sports
    Autor: Lluís Fernàndez
Comparteix: