Can Revella (♱)

Hem optat per escriure Revella i no Rabella, tal com ho trobem escrit a la majoria de documents, seguint el costum de normalitzar els nostres topònims. Un revell és un ullastre (tipus d’olivera borda).

És al marge esquerre del riu Ripoll, dalt el pla, al terme de Barberà del Vallès, gairebé a la frontera amb el de Sabadell. Tenia de veïna, pel nord, Can Llobateres Nou. Entre aquesta casa i el riu hi havia hagut un altre edifici que era conegut per Can Revella de Baix. Es va enderrocar per a construir-hi una fàbrica.

Les ruïnes d’aquesta masia ens la mostren com un casal més aviat petit, amb teulada que vessava les aigües a les façanes del davant i del darrere. El portal és fet amb obra de rajoleria i tot plegat denota que havia estat refeta modernament. Conserva pocs indicis del seu passat, força llunyà. Tenia unes dependències annexes més grans que la casa. Va formar part del patrimoni de la fàbrica Odag, que ha donat lloc al polígon industrial de Can Roqueta.

Sovint s’ha confós aquesta casa amb la de Sant Oleguer, a l’altre costat del riu, perquè apareix en documents del segle XIV amb el nom de l’Oleguer. L’any 1520 se l’anomena mas Perera i un document del 1717 ja ens parla del “mas Rabella, antigament Parera”.

Localització
  • Can Revella (1988)
    Autor: Lluís Fernàndez
Comparteix: