Estació de bombament de Sant Oleguer

El col·lector interceptor (o col·lector concentrador) que recull les aigües residuals de la meitat est de Sabadell, i que en bona part  passa soterrat sota el camí del riu, va a parar a l'estació de bombament de Sant Oleguer, situada al límit sud del terme de Sabadell. En aquesta Estació tota l'aigua residual s'impulsa fins a la depuradora de Cal Piteu (EDAR Riu Ripoll), al poligon industrial de Can Roqueta, on serà depurada.

En aquesta estació de bombament l'aigua no es depura, però sí que s'hi efectua un primer filtratge de residus sòlids.

Inicialment, quan a finals de la dècada dels noranta es va endegar el pla de sanejament del Ripoll, en aquesta ubicació hi havia d'anar l'estació depuradora de Sabadell-Riu Ripoll. La pressió de les entitats que vetllaven pel rodal (ADENC, UES, Unió de Pagesos i FAV) aconseguí que l'Ajuntament batallés davant l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per a deixar lliure aquesta zona i traslladés l'EDAR Riu Ripoll a dalt a Can Roqueta, al polígon industrial. D'aquesta manera s'aconseguia deixar lliure un gran espai per al parc fluvial i traslladar la depuradora, que sempre genera pudors i ambient poc sanitós, a una àrea més ventilada i fora del parc.

A més, aquest sistema permet que l'aigua depurada a l'EDAR del Ripoll pugui ser retornada per gravetat a l'Estació de bombament de Sant Oleguer on, mitjançant un sistema de vàlvules, s'envia a un emissari que reparteix l'aigua a 3 punts diferents del Ripoll, per tal de garantir un cabal ecològic al riu i la recàrrega dels aqüífers.

 

Localització
  • Estació de bombament del sistema Sabadell-riu Ripoll
    Autor: F Macià
  • Aquesta estació bomba l'aigua residual cap dalt a la depuradora de Can Roqueta (2022)
    Autor: F Macià
  • En aquesta estació només s'efectua un primer filtratge de residus sòlids (2022)
    Autor: F Macià
Comparteix: