Can Barata

Masia situada a l'extrem nord del terme de Sant Cugat, molt llunyana de l'Ajuntament, en un apèndix que entra dintre del terme de Sant Quirze del Vallès. És entre les masies de Can Ferran i Can Viver de la Serra.

Prop de la masia hi passa el camí vell de Rubí, el camí dels Monjos i el camí de Barcelona i Sant Cugat a Montserrat. S'ha dit que els estadants de la masia, per disposició de l'abat de Sant Cugat, havien de donar acolliment als pelegrins que, seguint el camí, es dirigien a visitar la Mare de Déu de Montserrat.

Existia ja una casa amb aquest nom el 1607. Pertanyia a la parròquia de Sant Feliuet de Vilamilans. Les terres de la masia eren, el 1852, de 191 quarteres i tenia 51 parcers.

La casa, de dos cossos adossats, no presenta cap tret arquitectònic remarcable. La porta d’entrada és amb arc de mig punt. L’estat actual de l’arrebossat, gairebé inexistent, fa que es vegi un aparell de construcció amb materials molt diversos. Malgrat tot, es manté en bon estat de conservació. Actualment és propietat de l’Associació pro Disminuïts Psíquics de Sabadell, que l’utilitzen com a casa de colònies. Gran part de les terres de la masia, situades a l’altra banda de la carretera de Rubí, les ocupa una urbanització que porta el nom de la masia.

Localització
  • Can Barata (Sant Cugat del Vallès) (2021)
    Autor: Norbert Vila
Comparteix: