Torre-sana

Actualment és un barri de Terrassa. Es tractava inicialment d'una urbanització que s'havia d'estendre al llarg del camí dels Monjos, en terrenys de Can Viver de la Torrebonica. S'hi van edificar algunes torres de segona residència, principalment per a gent de Barcelona, però atesa la poca sortida que tenien les parcel·les se'n va reconvertir l'estatus inicial i es van vendre a baix preu. Aleshores hi van començar a proliferar barraques on s'establien immigrants que arribaven a Terrassa després de les riuades del 1962.

Torre-sana continua essent un barri extrem de Terrassa, amb pocs serveis. A l'extrem nord hi ha l'estació de ferrocarril Terrassa Est, inaugurada l'any 2008.

Localització
Comparteix: