Pla de Can Roqueta

Anomenat així perquè correspon a la hisenda de la masia de Can Roqueta, que és arran del barranc del riu Ripoll, davant per davant de Sant Oleguer.

Diferents troballes arqueològiques fetes entre 1913 i 1999 han demostrat que en aquest indret hi havia hagut un nucli important de població durant segles. Una població que es beneficiava d’unes terres fèrtils, ideals per al conreu i les pastures. Aquesta població habità en aquest indret des de l’edat del Bronze fins a l’època medieval. Després el Pla de Can Roqueta es convertí en terres de conreu i actualment hi ha un polígon industrial (vegeu Depuradora de Cal Piteu).

Localització
  • Pla de Can Roqueta durant una excursió de la UES i en plenes excavacions (1995)
    Autor: Arxiu Fotogràfic de la UES (Lluis Fernàndez)
Comparteix: