Molí del Rieral

Molí del terme de Castellar del Vallès del qual se saben ben poques coses. L’edifici actual es creu que és del segle XVIII (no apareix encara al cadastre del 1716.) L’any 1890 el va llogar la Vídua Tey i Turuguet, i hi va traslladar la fàbrica de panes de cotó. Hi va instal·lar “61 telers i a més s’hi tenyia, raspallava, cremava, tallava i aprestava la pana fins a deixar-la a punt per a la venda. Funcionava amb força hidràulica i de vapor”. En diferents documents del molí o dels llocs de l’entorn apareix esmentat com a molí del Turuguet.

Actualment és força malmès. Fins fa pocs anys acollia petites indústries tèxtils de dos propietaris diferents. Al costat de migdia hi ha una renglera de menudes edificacions que havien estat els habitatges del personal del molí. La majoria continuen habitades.

Localització
  • Molí del Rieral (Castellar del Vallès)
    Autor: F Macià
  • Molí del Rieral (Castellar del Vallès) (2021)
    Autor: F Macià
  • Molí del Rieral (2003)
    Autor: Arxiu Fotogràfic de la UES (Lluís Fernàndez)
Comparteix: