Granja del Pas

La Granja del Pas és una masia situada al Parc Central del Vallès, al límit del terme de Sabadell amb el de Barberà del Vallès. És per tant emplaçada a l’est d’un gran pla on hi ha, avui en part, el camp d’aviació de Sabadell, i antigament les masies de Can Torres del Pla, Can Miró del Pla i Can Font del Pla, que és el nom que tenia la Granja del Pas fins fa poc més de cent anys.

Consta de la masia i d’una nau molt llarga, capçada per una torre amb un molí de vent molt vistós, i un parell d’edificis més. La masia actual té la forma d’una típica masia vallesana, però amb la particularitat que és una construcció de l’any 1999, calcada exteriorment de la masia antiga, de la qual amb prou feines se’n va salvar mitja façana, i encara sort, gràcies a la forta oposició ciutadana, especialment de la UES.

Sembla que en aquest lloc ja hi havia una masia de molt antic; es parla fins i tot de mil anys enrere. El cert és que havia tingut altres noms com el de mas Castellar, mas Murtra i, com s’ha dit, Can Font del Pla. Quan l’any 1855 es va inaugurar la línia del tren de Barcelona a Sabadell, les terres de la masia van quedar dividides per la via i s’hi va construir un pas a nivell. L’any 1904 un propietari nou va bastir-hi l’edifici més llarg i hi va instal·lar una granja de vaques per a llet. La veu popular va començar a parlar de la Granja del Pas.

Quan es va projectar el Parc Central del Vallès la promotora dels terrenys, que n’era la propietària, va cedir a l’Ajuntament de Sabadell el conjunt d’edificacions i la masia. Amb fons europeus es van portar a terme les obres d’adequació per instal·lar-hi el Centre de Divulgació Mediambiental, fins avui.

Localització
 • La Granja del Pas (2012)
  Autor: Norbert Vila
 • La Granja del Pas
  Autor: Norbert Vila
 • La Granja del Pas
  Autor: Norbert Vila
 • La Granja del Pas
  Autor: Norbert Vila
Comparteix: