Forn d'obra de Can Sales

Localització
  • Forn de Can Sales (2022)
    Autor: Lluís Fernàndez
  • Forn de Can Sales (2023)
    Autor: Josep M Manyosa
  • Forn de Can Sales (2023)
    Autor: Josep M Manyosa
"La Moreria". Vídeo de Lluís Fernàndez (10 juliol 2022)
Comparteix: