Font de Ca n'Argelaguet

Anomenada també font de l'Hort, ja que a sota hi havia l'hort de la masia de l'Argelaguet. Antigament també se la coneixia per font de l'Alzina, perquè n'hi havia hagut una de molt ferma al costat. És situada en un pla elevat, a la riba dreta del torrent de la Murtra. Cinc minuts la separen de la masia de l'Argelaguet. Un camí carreter les uneix.

El cos de la font és obrat i unes piques condueixen l'aigua a una bassa que hi ha a sota, la qual servia per a regar. L’any l993 els alumnes de l'Escola Taller de Medi Ambient La Salut, dependent de l'Ajuntament de Sabadell, la van reconstruir, van condicionar l’entorn i van construir una rampa a la bassa per a la protecció dels amfibis. En aquestes aigües i a l'entorn hi ha abundància de capgrossos, de salamandres, de tòtils, de granotes verdes, de gripaus i d'una alga anomenada “Chara”. L'aigua prové d'una mina que va en direcció a ponent i que té uns 800 metres de llargada, aproximadament.

L'indret de la font de l'Argelaguet és una zona important de lleure. Els dies de festa és visitada per força gent.

Localització
 • Font de Ca n'Argelaguet (2016)
  Autor: F Macià
 • Font de Ca n'Argelaguet (2021)
  Autor: F Macià
 • Font de Ca n'Argelaguet (2021)
  Autor: Ricard Buxó
 • Bassa de la font de Ca n'Argelaguet
  Autor: F Macià
 • Font de l'Argelaguet (1983)
  Autor: Arxiu Fotogràfic de la UES (Fermí Abad Riera)
Font de l'Argelaguet pel camí de la Pedra Blanca. Vídeo de Lluís Fernàndez (24 abril 2019)
Comparteix: