Els Corrals Nous

Moderna casa de pagès construïda el 1870 per Joan Alemany amb els diners que va obtenir de la venda d’uns terrenys situats a dalt de la serra de Sant Iscle per tal de construir-hi el cementiri. El pagès que conrea les terres no hi viu però hi baixa com a mínim un cop al dia ja que es guanya la vida venent al mercat els productes que cull a la finca. Té un ferm exemplar de til·ler al davant que priva, en part, la visió completa de la casa. La font de la Salut pertany a la finca dels Corrals Nous.

Els terrenys d’aquesta masia formaven part de l’antic mas Portell, documentat ja al segle XV i anomenat també els Corrals d’en Mimó i més modernament els Corrals i els Corrals Vells. Sembla que els últims temps en aquests Corrals Vells, avui inexistents, hi hagué una planta de guano (tipus d’adob per als camps). Aquest compost desprenia una intensa fortor pudent que marcà molt els habitants de l’indret.

Localització
  • Els Corrals Nous (2021)
    Autor: F Macià
  • Els Corrals Nous (2021)
    Autor: F Macià
  • Vista venint de la carretera de Sentmenat (2021)
    Autor: F Macià
Comparteix: