Ca la Daniela

Va ser construït al Sot d’en Crous l’any 1856 pels germans Montllor. Originàriament era una fàbrica de filats i de teixits de llana, moguda per la força d’una màquina de vapor. No hem tret l’entrellat de per què ja des de l’inici se l’anomenà ca la Daniela, nom que encara perdura. Diverses han estat les raons socials que hi ha hagut: Manuel Montllor i Companyia, Enric Turull i Companyia, Jenny Turull, SA, Daniela, Fàbrica de Hilados i l’actual Fil Gènesi, SA.

L’any 1996 va patir un incendi molt important. Exceptuant el cos més petit, el més allunyat del riu, la resta va ser reedificat de nou conservant-ne l’estil. Ja s’hi havia declarat un altre incendi el 1987, però de conseqüències menys devastadores.

Localització
 • Fàbrica de Ca la Daniela, en un extrem de l'Horta Vella (2020)
  Autor: F Macià
 • Ca la Daniela des de la Torre de l'Aigua (2018)
  Autor: F Macià
 • Ca la Daniela, des de la Torre de l'Aigua (maig 1998). Reconstrucció després de l'incendi del 1996
  Autor: Arxiu Fotogràfic de la UES (Lluís Fernàndez)
 • Ca la Daniela (2021)
  Autor: Ricard Buxó
Comparteix: