Font de Can Messeguer

Entre la casa i el torrent, arran de camí, hi ha la font de Can Messeguer.

Durant anys va ser una de les fonts del rodal de les que feien més patxoca. Una mena de capelleta aixoplugava la font pròpiament dita. Adossats hi havia uns grans safareigs on es feia la bugada de la casa. S’omplien amb l’aigua sobrera de la font. Feien al mateix temps de bassa o dipòsit per a regar l’horta de sota. Davant de la font i dels safareigs, una taula d’obra i uns murs a manera de bancs feien de tot plegat un conjunt agradable per a fer-hi les clàssiques fontades, tan corrents a la primera meitat del segle XX.

Tot això encara hi és avui, però cobert de vegetació i els safareigs han estat tapiats amb obra. Els propietaris actuals, al contrari dels anteriors que ho van construir, fan l’impossible per evitar que ningú s’hi aturi. Cal esperar temps millors, que no dubtem que tornaran.

En aquest indret hi havia una font de molt antic. Existeix un document de 1310 on se cita, amb el nom de font de Sant Martí. En aquell temps Can Messeguer era la casa de Sant Martí.

Localització
  • Font de Can Messeguer (1987)
    Autor: Lluís Fernàndez
  • Font de Can Messeguer (2021)
    Autor: F Macià
Comparteix: