Oliveres de Can Senosa

Localització
  • Olivera centenària de Can Senosa, prop del mas (2021)
    Autor: F Macià
  • Olivera de Can Senosa (2021)
    Autor: F Macià
  • Pels volts del mas de Can Senosa (o Aiguasenosa) hi ha una bona colla d'altres oliveres centenàries (2021)
    Autor: F Macià
Comparteix: