Casa Duran

La Casa Duran és una magnífica casa urbana, típica de pagesos benestants, que té a la planta baixa les dependències necessàries per a la manipulació i l'emmagatzematge dels productes del camp, especialment els relacionats amb la vinya i el vi. Al pis hi ha l'habitatge estructurat a l'entorn d'una sala típicament catalana. Les habitacions disposen d'alcoves. Moltes de les estances són decorades amb interessants pintures al tremp. A més de la cuina disposa d'una capella i d'un jardí elevat. Al segon pis hi ha les típiques golfes. Part de la casa s'assenta damunt d'un tram de l'antiga muralla medieval de la ciutat. Va ser construïda entre 1578 i 1606.

Durant la dècada dels 50 l'Ajuntament va voler enderrocar-la per tal de fer-hi passar un carrer. La gran pressió popular, encapçalada per un seguit d'entitats ciutadanes, entre les quals figuraven les excursionistes, va salvar l'edifici. L'any 1958 va ser declarada Monument Nacional i, en fer-se els traspassos corresponents a la Generalitat, va quedar catalogada com a Monument Històrico-artístic Nacional.

Localització
  • Casa Duran (2007)
    Autor: F Macià
  • Casa Duran (1965)
    Autor: Arxiu Fotogràfic de la UES (Rafael Subirana)
  • Casa Duran
    Autor: Arxiu Fotogràfic de la UES (Joan Gusi Oliveras)
Comparteix: