Ca n'Ametller

Masia de Castellar del Vallès, situada al sud-est del terme. Té unes 75 hectàrees de terreny, part de secà, part de bosc.

El cos principal és amb planta, pis i golfes. La teulada, de dues vessants, aboca les aigües a la façana principal i a la del darrere, amb el ràfec de doble rengle. El portal principal és adovellat, amb pedra molt tova i d’un color sorrenc, més aviat rosat. La dovella central ha estat rebaixada per esculpir en relleu les inicials F i P. Al damunt hi ha una finestra de la mateixa pedra, amb una llinda treballada i cornisa. Envolten la casa un grapat d’edificacions. En un cobert del davant de la façana principal es conserven una premsa de raïm i un trull o molí d’oli, que donen testimoni dels productes agrícoles que durant anys s’hi produïren.

Segons l’historiador Esteve Canyameres, en aquest indret hi havia una masia des de molt antic. Es coneixia per mas Oliva i se’n té documentació d’ençà de finals del segle XIV. A les acaballes del segle XV apareix el primer Ametller, que provenia del mas Ametller de Terrassa (posteriorment Ca n’Aurell).

Tres descendents de la nissaga Ametller foren destacats botiflers que estigueren directament al servei de Felip V: Francesc d’Ametller i Perer i dos dels seus fills, Oleguer d’Ametller i Pesció i Josep d’Ametller i Montaner. Aquest últim sembla que va fer obres importants a l’edifici i que va fer construir una capella a l’interior, dedicada a sant Josep, de la qual avui no en queden testimonis. Amb posterioritat desapareixen els Ametller i abans de 1780, segons el mateix Canyameres, es documenta com a propietari Pau Busquets, important fabricant de Terrassa, propietari, també, de Can Rull, del molí d’en Busquets de Castellar i de Can Vallhonrat de Rubí.

Es diu, també, que els anys 1925 i 1926 s’hi va fer les últimes reformes importants. Potser les va fer un propietari que desconeixem, que tenia les inicials F. P. que consten actualment a la llinda.

Localització
  • Ca n'Ametller, al terme de Castellar del Vallès (2019)
    Autor: F Macià
Comparteix: