Can Rovira

Localització
  • Can Rovira (Polinyà) (1989)
    Autor: Lluís Fernàndez
  • Finestral motllurat d'estil gòtic tardà (segle XVI) de Can Rovira (1989)
    Autor: Lluís Fernàndez
Comparteix: