Can Quadres

Localització
  • Can Quadres és una antiga filatura d'estam que hi ha al rodal de Sabadell protegida com a bé cultural d'interès local (2010)
    Autor: F Macià
Comparteix: