Barraca del Bros

És la barraca de la finca municipal del Parc Agrari de Sabadell. Està integrada formant el conjunt de barraca-habitatge, pou i bassa de Joan Bros. El portal té una llinda de pedra amb la inscripció: "Propiedad de Juan Bros. Año 1867".

Es tracta d'un bé patrimonial protegit dins el Pla Especial Urbanístic de Protecció de Patrimoni, com a element d'arquitectura agrícola popular.

Localització
  • Barraca del Parc Agrari (2021)
    Autor: F Macià
Comparteix: