Agressions, atemptats ecològics

Aturem la carretera del Montseny!

Prou agressions al Montseny. No a la destrucció de la vall de la Tordera.
Aturem les màquines!

 


Campanya de la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny per aturar una carretera al cor mateix del parc natural


Volen ampliar i asfaltar una pista (de fet, fer una carretera de muntanya) al cor del Montseny, des de Sant Marçal fins al poble de Montseny, per la vall de la Tordera, en ple parc natural i en zona d'alt interès ecològic. Gairebé 4 km de carretera, amb el vistiplau de la Diputació.


Cliqueu aquí per adherir-vos a la campanya!


L’Ajuntament de Montseny acaba d’adjudicar les obres per asfaltar 3.700 metres de la pista forestal existent des de la font de les Nàiades fins a la font Bona, entre Sant Marçal i Les Illes, en ple Parc Natural del Montseny i capçalera de la Tordera, amb la conseqüent entrada de maquinària pesant, tala d’arbres, obertura de rases, moviments de terres, desviament i canalització d’aigües. La presència de dos establiments hotelers als dos extrems del vial, Sant Bernat i Sant Marçal, ha estat determinant en la planificació d’aquest projecte injustificable des dels punts de vista ambiental i socioeconòmic. Una vegada més, inversió pública en favor dels interessos privats i en perjudici de la conservació del territori. Aquest projecte va en contra dels objectius de protecció, conservació i dels mateixos valors de desenvolupament socioeconòmic d’una figura com la de Parc Natural i Reserva de la Biosfera.


Estem molt preocupades i preocupats, ja que l’objecte formal d’aquest nou vial és la unió dels dos principals eixos de comunicacions del massís, fet que implicarà un augment de la mobilitat i la freqüentació en un àmbit de màxima protecció, catalogat com a Zona de Reserva i Zona d’Alt Interès Natural, Ecològic i Paisatgístic pel Pla Especial del Parc Natural del Montseny. Aquest increment de la mobilitat tindrà conseqüències directes i indirectes sobre la flora, la fauna i els ecosistemes de la zona: afectació directa sobre hàbitats d’alt interès de conservació, alt risc d’atropellament d’espècies de fauna protegides, i un augment considerable del risc d’incendi i d’erosió, així com un increment de la contaminació lumínica, acústica i atmosfèrica amb els conseqüents efectes sobre el medi.


L'obra està pressupostada en més de 311.000 € que seran finançats per l'Ajuntament amb el suport de la Generalitat de Catalunya a través del PUOSC. Per contra el municipi del Montseny, no disposa de depuradora i aboca les aigües residuals directament sense tractar a la Tordera, al·legant que no disposa de fons suficient per construir una depuradora, que està planificada i pressupostada per un import aproximat de 300.000€.


Per tots aquests motius demanem a l'Alcalde del poble del Montseny que retiri el projecte d’arranjament i pavimentació del camí que ha d’unir la carretera de Collformic amb Sant Marçal.


 


La Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny ha engegat una campanya en contra d'aquesta agressió a la natura. Podeu signar aquí


També podeu mirar el vídeo que ha editat TV3 sobre aquest tema (1min 50'').


 

Comparteix: